Nazwa:(IR-557)
Producent:BEKO
Kategoria:TV
Numer w katalogu:9