Nazwa:DVD 103 (produkcja)
Producent:HITACHI
Kategoria:audio
Numer w katalogu:404