Nazwa:DVD
Producent:ELTA
Kategoria:DVD
Numer w katalogu:341