Nazwa:RCT 2100
(IR-51)
Producent:THOMSON
Kategoria:TV
Numer w katalogu:213